Pro členy

Schůze valné hromady (VH) FC Lipno se bude konat 2.12.2016 od 19:00

 1. Zahájení
 2. Schválení hospodaření a účetní uzávěrky za rok 2015
 3. Vypořádání výsledku hospodaření za rok 2015
 4. Změna stanov
 5. Volby
 6. Přijetí vnitřních předpisů (organizační řád,členský řád)
 7. Zprávy o činnosti klubu
 8. Členské příspěvky

Klubové předpisy
Základním vnitřním předpisem klubu jsou Stanovy klubu. Dalšími vnitřními přepisy klubu, které podrobněji upravují nebo upřesňují některá ustanovení stanov, jsou vnitřní předpisy vydané nebo schválené valnou hromadu jako nejvyšším orgánem klubu.

Výpis z obchodního rejstříku najdete zde.

Chcete se stát členem FC Lipno? Stačí vyplnit přihlášku a odevzdat někomu z našeho výkonného výboru. Přihláška

Výkonný výbor

 • Jan Staněk (předseda klubu)
 • Vlastimil Březina
 • Luboš Fenc st.
 • Radek Krátký
 • Pavel Sládek